Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen

BioBalance7 voor Varkens

Binnen de varkenshouderij komen vele ziekten voor. Veel van die ziekten komen voor omdat de darmgezondheid niet optimaal is. BioBalance7 zorgt ervoor dat de darmflora en darmvlokken snel verbetert en zo de  weerstand van de dieren hersteld.
Gebleken is dat na gebruik van BioBalance7 de voervertering verbetert en de benutting van de nutriënten beter tot zijn recht komen, doordat de efficiëntie van het voer beter is zullen varkens minder voer nodig hebben voor een zelfde of verbeterend resultaat.

BioBalance7 voor biggen

Probioticum bij biggen is zeer belangrijk in de fase waarbij de darmen zich moeten ontwikkelen. Een probleem waar veel varkenshouders mee te maken hebben is speendiarree, de overgang naar vast voer en de stress die het spenen veroorzaakt geeft dergelijke problemen.
BioBalance7 kan daarbij steun zijn voor het jonge big waarbij de darmflora zich nog verder moet ontwikkelen. Door de inzet van dit product, zullen er minder problemen zich voor doen tijdens en na het spenen. De dieren zullen zich prettiger voelen en zal er meer rust zijn in de koppel, dus minder kans op oornecrose en verwondingen, kreupelheid en staartbijten. Streptokokken zullen minder kans krijgen, dus minder economische schade. Ideaal is de jonge dieren te behandelen enkele dagen voor het spenen in de kraamhokken.

BioBalance 7 voor vleesvarkens

Darmgezondheid is eveneens belangrijk bij de prestaties van vleesvarkens. Iedere varkenshouder weet precies wanneer er een dip ontstaat in de periode wanneer het varken moet groeien naar een goed geclassificeerd dier met een goed karkas. Vaak zien we die problemen bij een voerovergang, stress- moment(en) of klimaatverandering. Veel ziekten in de varkenshouderij hebben een oorzaak nodig om uit te breken. Als we zorgen voor een optimale darmgezondheid in de varkenshouderij hebben we minder kans om ziek te worden.
Een SPF dier heeft een gezondere darmflora dan een conventioneel dier. Kiemen zitten o.a. in de darmen van een dier. Een conventioneel dier zal voer (onderhoud) nodig hebben om de kiemen te onderdrukken, een SPF dier kan met de juiste nutriënten met minder voer toe. Belangrijk is dus een goede darmgezondheid ook bij uw conventionele dieren, BioBalance7 kan daar aan bijdragen.

BioBalance 7 voor Dekberen

Bij uitvoerige testen op 2 Ki Stations met dit product, zijn zeer goede resultaten geboekt. De dieren zijn behandeld en we zagen snel een betere productie, doses/sprong. En een verbeterde kwaliteit sperma, na een periode van 40 dagen.

Dosering

De dosering moet worden bepaald met de vertegenwoordiger.

 

 

Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen