Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen

 

Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen

BioBalance7 is een probioticum en dit houdt in dat in het product alleen natuurlijke bacteriën voorkomen. In het product zitten twee soorten Lactobacillen. De twee soorten die het product kenmerken zijn: Lactobacillus brevis en Lactobacillus buchneri. Deze komen voor met een aantal van 40 miljoen per milliliter. De voorkomende soorten worden ook wel de gezonde bacteriën genoemd, omdat zij een goede uitwerking hebben op de gezondheid van mens en dier.

De Lactobacillius bacteriën zorgen ervoor dat geen van de aanwezige bacteriën de overhand krijgen in de darmflora. Zo zijn deze bacteriën goed voor het reguleren van de bacteriën en zorgen er tevens voor dat ziekteverwekkers minder kans hebben om toe te slaan. Tevens zorgt de bacterie ervoor dat de vertering beter wordt en hierdoor de opname van het voedsel in mens en dier groter wordt.

In de darmen zitten vele honderden soorten bacteriën, die elk hun nut hebben binnen de darmflora. Wanneer een bacteriesoort in onbalans raakt, wordt mens of dier ziek en zullen er kosten komen voor medicijnen en arts. Door het dagelijks gebruik van BioBalance 7 kan dit voor een groot deel voorkomen worden. Ziekten krijgen minder kans en mens of dier zal hierdoor beter presteren. Dit alles op een natuurlijke manier en niet schadelijk voor levende wezens.

BioBalance7 doodt geen bacteriën, maar brengt het evenwicht terug binnen de darmflora. Dit is dan ook het grootste verschil met antibiotica. Antibiotica doodt de bacteriën en daarna moet de darmflora weer herstellen.

Dit neemt veel meer tijd in beslag en kan blijvende schade veroorzaken aan de gezondheid van mens en dier.